หมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
ระยะเวลาส่งแลกรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด LINE MAN
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00.01 น. ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น.
หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ตลอดระยะเวลากิจกรรม
หมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
ระยะเวลาส่งแลกรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด LINE MAN
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.01 น. ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 23.59 น.
หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ตลอดระยะเวลากิจกรรม
หมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
ระยะเวลาส่งแลกรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด LINE MAN
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00.01 น. ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น.
หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ตลอดระยะเวลากิจกรรม
หมดเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
ระยะเวลาส่งแลกรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด LINE MAN
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.01 น. ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 23.59 น.
หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ตลอดระยะเวลากิจกรรม